Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Jeoloji Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar, Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriJeoloji Mühendisi

TANIM 
Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir. 

GÖREVLER 
Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar, Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve dağılımına neden olan faktörleri inceler, Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretir, Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar, Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar, Baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygunjeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar, Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Jeolog çekici, pusula, büyüteç, topografik harita, Laboratuar araç ve gereçleri, topografik ölçüm aletleri, Çeşitli çizim araç-gereçleri, uydu ve hava fotoğrafları, bilgisayar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, İnceleme ve araştırma merakına sahip, Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı, Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide ve şantiyelerde çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Jeologlar arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları büro ortamında harita okunması, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Jeoloji mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Özel sektörde ise, bilgisayar, inşaat, madencilik alanlarında çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin "Jeoloji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIBölüme girebilmek için yeterli Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) "Sayısal (SAY)-2" puan almak gereklidir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Fizik, Kimya, Matematik Dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda ise Mineroloji, Tektonik, Paleontoloji, Fotojeoloji, Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeoistatistik, Maden, Zemin Mekaniği, Endüstri Hammaddeleri vb. konularda dersler verilir. Ayrıca bazı derslerin laboratuar uygulamaları da vardır. Yaz aylarında staj yaparlar. 

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle olanaklıdır. İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yöneticilik düzeyine kadar yükselebilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Petrol ve doğal gaz mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, maden mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita(jeodezi ve fotogrametri) mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler. 
Eğitim sonrası kamu kurumlarında çalışanlar, teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Jeoloji Mühendisi tanıtımı sayfasından Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar? Jeoloji Mühendisi Çalışma Alanları, Jeoloji Mühendisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Jeoloji Mühendisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Jeoloji Mühendisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Jeoloji Mühendisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisi meslek tanımı 2947 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi