Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Fotoğrafçı Kimdir, Ne İş Yapar, Fotoğrafçı Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriFotoğrafçıTANIM 
Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yapan kişidir. 

GÖREVLER 
Fotoğraf makinesini hazırlar, Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler, Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar, İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar, Düğmeye basarak görüntüyü saptar, Filmin negatiflerini makineden çıkarır, Filmi karanlık odada banyo eder, Elde edilen negatif yada diyapozitifin istenilen sayıda kopyasını çıkarır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Fotoğraf makineleri, tripodlar (taşıyıcı üç ayaklar), fotoğraf büyütme makinesi (Agrandisör), film baskı makinesi (Minilab), tab makinesi (Minikop), negatif rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler), baskı rötuş alet ve malzemeleri (Çeşitli transparan boyalar, fırçalar veya özel rötuş kalemleri), film banyo makinesi, kart banyo makinesi, makas, su kapları, spot ışıklar, fotoğraf kartları, ilaçlı sular, ölçü kapları, termometreler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Fotoğrafçı olmak isteyenlerin; Görme keskinliğine sahip ve renkleri ayırt edebilen, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, Güzel sanatlara ilgili, Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, Yeteneğini geliştirmeye önem veren kimseler olmaları gerekir. 
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Fotoğrafçı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Film banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. Teknolojik gelişmelerle, pek çok yıkama ve baskı işlemi artık minilablarla gün ışığında yapılabilmektedir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğrafçı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, ama bir fotoğrafçı işini tek başına da yürütebilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Fotoğrafçılar kendilerine ait işletmelerinde, basınyayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar. 1970-1980 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980'lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe daha çok önem kazanmıştır. Ticari çekimler yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir, buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Fotoğrafçı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Haftanın 1 günü okulda teorik, 5 günü ise işletmelerde pratik olarak meslek eğitimi verilmektedir. Eğitim içeriği; mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitimde öğrenciler, fotoğrafın öğeleri, fotoğraf makinesinin bölümleri (objektif, örtücü, diyafram, vizor, ışıkölçer vb.) fotoğraf makinesinin yardımcı malzemeleri, fotoğraf makinesinin bakımı ve koruması, aydınlatma ve aydınlatma ilkeleri, pozometreler, filmlerin yapısal özellikleri, flaşlar, filtreler, fotoğraf çekme tekniği, fotoğrafta kompozisyon, fotoğraf türleri, baskı, çekim hatalarının giderilmesi ve renkli fotoğrafçılık konularında yeterlilik kazanırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 
Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler. Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler. Resmi ve özel kuruluşlarda ve bunların fotofilm merkezlerinde fotoğrafçı olabilirler. Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklam, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler. Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Fotoğrafçı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 
Fotoğraf baskıcısı, kameramanlık, sinema/film/sahne fotoğrafçısı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Meslek eğitimini, Mesleki Eğitim Merkezinde edinenlere, asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere işverence ücret ödenmektedir. 
Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 2-3 katı arasında ücret alınabilmektedir. Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Fotoğrafçı tanıtımı sayfasından Fotoğrafçı Ne İş Yapar? Fotoğrafçı Çalışma Alanları, Fotoğrafçı Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Fotoğrafçı Mezunları Ne İş Yaparlar? Fotoğrafçı Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Fotoğrafçı mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Fotoğrafçı meslek tanımı 14795 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi