Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Kimdir, Ne İş Yapar, Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriAtçılık İşletmeciliği Meslek ElemanıTANIM 
At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır.

GÖREVLER 
Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret,izin,hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür.Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur.Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme kalemlerinin yapılması ve raporlamalarının oluşturulmasını sağlar.Türkiye Jokey Klübü ile konuyla ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlar.6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve At yarışları hükümlerine uygun olarak; hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması, katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür.Koşulara ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenir.Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışır. Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri gerçekleştirir.Yarış ve iş maksadıyla yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapar. Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili uluslararası boyutta iletişim ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi GÖREVLERi gerçekleştirir.alırlar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Büro malzemeleri ve makineleri (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vb) Tulum(okul arması baskılı), Çizme ,Tok ,Koruyucu yelek, ,Bone, Maske,Eldiven, Dren, Eğer, Koşu takımı, Tetanos Aşısı, Yaka kartı (Eğitim esnasında alınması gereken malzemeler)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Atçılık işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin; Biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgi duyan, Hayvanlara özellikle atlara karşı ilgili ve atçılık tutkusu yüksek, Büro işlerine ilgili, Bedence dayanıklı, Bir işi plana uygun olarak yürütebilen, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Gübre, yem ve hayvan kokusu olan hara, çiftlik, aşım istasyonlarında çalışır. Çalışırken, diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla yardımlaşır. Birinci derecede atlarla ilgilidir. Tesislerin işletmeciliğine yönelik planlama, organizasyon, raporlama çalışmalarını büro ortamında yürütür. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Atçılık işletmeciliği meslek elemanları; Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hara ve hipodromlar, İşletme Müdürlükleri, Personel Müdürlükleri, Pistler Müdürlüğü ile Hipodrom Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde ve kademelerde büro elemanı olarak çalışır. Özel at haralarında teknik ve idari GÖREVLERde bulunabilirler. Ayrıca at yetiştirilen özel çiftliklerde, at pansiyonlarında çalışabilirler.Yabancı dil bilenler diğer ülkelerde bulunan at tesislerinde görev alabilir ve uluslararası at ithalatı ve ihracatı konularında çalışabilirler.At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan; yarışların icrasıyla ilgili her türlü tertip ve tedbirleri belirleyip bunların yarış müessesesince yerine getirilmesini temin eden, koşuların kurallara uygun ve dürüstlükle yapılmasını sağlayan, koşu sonuçlarını onaylayan, gerektiğinde yarış sonucunu değiştirmeye yetkili kurulda idari personel olarak görev alabilir. Seyis ve Antrenör Yetişme Yönetmeliği çerçevesinde atların bakım ve yetiştirilmesi konusuyla ilgilenmesi durumunda Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonunun bireysel veya çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen kurslara katılarak at antrenörü ve seyis belgesi alabilir. Özel binicilik tesislerinde idari görev alabilir. At donanım ve ekipmanlarının satışıyla ilgilenebilir. 
Ayrıca; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yeterli puanı alması durumunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, bölüm tercihi olmayan kamu kuruluşlarına memur olarak atanabilmektedir. At İşletmeciliği programı mezunları iş bulma konusunda zorlanmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Bu mesleğin eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Atçılık İşletmeciliği" önlisans programında verilmektedir.İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu,Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksekokulu,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme sınavı (ÖSS)nda bu programa girmek için yeterli "Eşit Ağırlık I (EA1) puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve staj mevcut olup (40 gün); Eğitimin ilk yılında; Bilgisayar, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel İşletme, Atçılığa Giriş ve Tarihçesi, At Anatomisi, Terminoloji, At Donanım ve Ekipman, At ve Ahır bakımı, Eğitimin 2. yılında ise; Hareket ve Davranış Fizyolojisi, At Irkları ve Dağılımı, Atçılık İşletme Ekonomisi, At Sağlığı ve Hijyeni, At ve Ahır bakımı dersleri okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
Atçılık işletmeciliği önlisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Veterinerlik lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca mesleki tecrübeye ve performansa bağlı olarak bulunduğu tesiste; çeşitli pozisyonlarda ( hara yöneticisi, şef müdür yardımcısı, müdür vb.) GÖREVLERi yapabilirler. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Binicilik Federasyonu Hakem Yönetmeliği çerçevesinde Hakem kurslarına katılarak yapılacak sınavları vermek koşuluyla hakemlik yapabilirler.
Çeşitli sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. (Yabancı dil, İnsan Kaynakları Yönetimi,Muhasebe vb)

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
EĞİTİM SÜRESİNCE Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI İşletmenin ücret politikasına ve iş tecrübesine göre kazanç değişmekte olup, kazanç asgari ücretin yaklaşık 23 katı oranındadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı tanıtımı sayfasından Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Ne İş Yapar? Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Çalışma Alanları, Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Mezunları Ne İş Yaparlar? Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı meslek tanımı 1334 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi