İl Bilgileri
Siirt İlinin Tarihçesi, Tarihi ve Kültürel Bilgileri

TARİHÇE

Bilinen tarihi M.Ö. 200 yıllarına kadar uzanan Siirt, Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıklarının kesiştikleri bir alanda kurulmuştur. Siirt'te sırası ile Samiler, Babil, Hurriler, Mitanniler, Urartu, Pers, İskender, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi,  Selçuklu,  İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı hakimiyeti görülmüştür.
E-sehir.com © 2004 - 2019, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı