Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Tapu Kadastro Teknikeri Kimdir, Ne İş Yapar, Tapu Kadastro Teknikeri Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriTapu Kadastro TeknikeriTANIM 
Ev, tarla, bahçe, fabrika gibi taşınmaz malların yerlerini gösteren haritaların çıkarılması ve bunların tapuya kaydedilmesi konusunda harita ve kadastro mühendisi ile harita teknisyeni arasında görev yapan elemandır.

GÖREVLER 
Yerleşim bölgelerinde, tarım ve orman alanlarında bireylere veya kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçer, sınırlarını belirler, haritasını yapar ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işler, Yol, baraj gibi kamuya ait yapılar için gereken alanın ölçümünü yapar, bu alan içinde kamulaştırılması gereken yapıları belirler, Topoğrafik ölçme aletleri ile araziyi ölçer, notlar alır, eğimini belirler, aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak arazinin haritasını çizer, Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptar, uygulama projesine işler, Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Ölçme aletleri (nivo, jalon, şeritmetre), Ağaç kazık ve beton bloklar, Sayma çubukları, çivi ve boniler, Pusula, plançete, çizim paftaları, Çizim aletleri (rapido kalem, aydınger kağıdı), Kırtasiye malzemeleri, Mira, şakül, harita, plan, tapu senedi ve ilgili evraklar, Bilgisayar ve ilgili yazılımlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Tapu kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Sayılarla ölçümler, işlemler yapabilen, Düzgün şekil çizebilen, Açık havada çalışmaktan hoşlanan, Başkaları ile işbirliği yapabilen, Dikkatli kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Tapu kadastro teknikeri, resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yaparlar, görevlerini kısmen büroda, kısmen arazide ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütürler. çalışmalar çoğunlukla açık havada ve değişik iklim koşullarında yapılır. çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup, harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile iletişim halindedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Bu mesleğin eğitimi, hukuk ağırlıklı dersler veren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulunda verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek liselerinin, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olanlar "Tapu Kadastro" ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise OSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri yeterli "Eşit Ağırlıklı (EA1)" puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olanprogramlara istedikleri taktirde YÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİMesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Tapu Kadastro programı lise üstü 4 yarı yıldan oluşan toplam 2 yıl sürelidir. Tapu Kadastro programı, ülkenin haritacılık; tapu ve kadastro hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro programında uygulanan eğitim örnek verilirse, 2 yıllık eğitim boyunca öğrencilere uygulanan, içinde Genel kültür derslerinin de bulunduğu eğitim programında; hukuk dersleri, Kadastro Mevzuatı ve Uygulaması, Mali Mevzuat ve Ekonomi ile Mesleki Matematik, Teknik Bilimler (ölçme bilgisi), Meslek Resmi, Bilgisayar Programlama ve Mesleki Uygulama, İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı, Fotogrametri, Kartografya ve Harita Çizimi, Yol Bilgisi ve Diploma Projesinden oluşan mesleki dersler verilmektedir, Ayrıca, 1. ve 2. sınıfta l2’şer hafta süreyle staj yapılmaktadır. Örnek ders programı HEk Bilgiler bölümünde yer almaktadır. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Tapu Kadastro Teknikeri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıklarında, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde görev alabilirler. Ülkemiz kadastrosunun (1993 yılı), şehir bazında % 80’inin, köy bazında %65’inin yapılabildiği, nüfusun sürekli artış göstererek yerleşim yerlerinin artmasına yol açtığı göz önüne alındığında meslek elemanına ihtiyacın giderek artacağı söylenebilir. 

MESLEKTE İLERLEME 
"Tapu Kadastro" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; "Kamu Yönetimi" lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Harita Kadastro Teknisyenliği, Teknik Ressam, Topoğraf. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince mesleki faaliyetten kaynaklanan kazanç kişinin özel çabaları ile boş zamanlarında ve staj sırasındaki çalışması ile sağlanabilir, Bunun dışında, Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksekokul süresince her ay verilen faizsiz ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan öğrenim kredisinden yararlanılabilir, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarından barınma amacıyla yararlanılabilir, Vakıfların, kamu kuruluşlarının ve bazı özel kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir Eğitim sonrası Tapu Kadastro Müdürlüklerinde sicil memuru olarak ilk defa ataması yapılan kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre l0.derecenin 1. kademesinden işe başlatılır. Aylık ücretine arazi tazminatı, yan ödeme, özel hizmet tazminatı vb. ek ücretler eklenir. Özel müteahhit firma ve şirketlerde çalışıldığında ücretler değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Tapu Kadastro Teknikeri tanıtımı sayfasından Tapu Kadastro Teknikeri Ne İş Yapar? Tapu Kadastro Teknikeri Çalışma Alanları, Tapu Kadastro Teknikeri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Tapu Kadastro Teknikeri Mezunları Ne İş Yaparlar? Tapu Kadastro Teknikeri Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Tapu Kadastro Teknikeri mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Tapu Kadastro Teknikeri meslek tanımı 5538 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi