Aramayı Göster

Astroloji Nedir, Astrolojinin Tanımı


ASROLOJİ NEDİR?


Bilinen tüm bilimlerden önce var olan Astroloji´nin konusu insandır. Gök cisimlerinin, dünyada yaşayan canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkilerini araştırır.
Astroloji; burçlar, gezegenler, ışıklar (Güneş ve Ay) ve evler arasındaki ilişkilerin temeli üzerine kurulmuştur. İnsan yaşamındaki olaylar, gökcisimlerinin değişen hareketleri ile doğum anındaki pozisyonlarının karşılaştırılmasına göre şekillenir. Herbirimiz belli yetenek ve özelliklerimizle doğarız ve diğer kişilere benzemeyiz. Kimi müzisyen olurken, kimi ticarette başarılıdır. Bir başkası kariyer yapmayı tercih ederken, diğeri ise erken yaşta evlenip çocuk sahibi olmayı tercih eder.
Bir doğum haritasında burçlar, karakterleri temsil eder. Burçlar, ekliptik adı verilen ve dünyanın çevresini dolaştığı varsayılan bir halkanın bölümleridir. Hayata bakış açımızı, özümüzü simgeler.
Evler, olayın meydana geldiği sahnedir. Hayat akışımızda ilgimizin hangi konulara yöneldiğini bildirir. Gezegenler ise, olayları harekete geçiren güçtür. Psikolojik yaklaşımlarımızı, isteklerimizi, motivasyonlarımızı gösterir. Astrolojiyi, gezegenler arasındaki açılar ve bunların insanlar üzerinde etkilerini inceleyen ve yaşamımızı yönlendiren bir rehber harita olarak kullanabiliriz. Ancak önemli bir noktayı açıklamakta yarar var. Astroloji, kesinlikle bir kehanet sanatı değildir. Kişinin sahip olduğu potansiyel hakkında bilgi verir. Ayrıca potansiyelinizi hangi dönemlerde nasıl kullanacağınız hakkında da yardımcı olur.

ASTROLOJİNİN FELSEFESİ

Astroloji, evrende uyum ve simetrinin var olduğunu ve insan davranışlarının da bu uyumun bir parçasını oluşturduğunu gösterir. Bu nedenle, astrolojiyi hayatı anlamaya yardım eden bir felsefe gibi düşünmelisiniz.
Astrolojinin amacı, gezegenlerle ilgili belirtiler yardımıyla kendimizi tanımak, kendi potansiyelimizi görüp bunu açığa çıkarmak ve böylece yaşamımızı daha yaratıcı hale getirmemizi sağlamaktır.
Astroloji bir anlamda uyanıştır. Yeteneklerimizi, potansiyelimizi açığa çıkartmak için dış dünyamızla iç dünyamız arasındaki bağlantıyı sağlar. Herbirimiz kendi hayatımızı yönlendirebiliriz. Ancak birçok şeyi de farkında olmadan yaparız. İşte bu noktada Astroloji, kendimizle ilgili bugüne kadar farkında olmadığımız şeyleri açığa çıkartarak, ihtiyacımız olan şeyi öğrenmemizi sağlar. Böylece bir sonraki adımda ne yapacağımızı ya da ne yapmayacağımızı görebiliriz. Bu farkındalığı öğrendiğimiz zaman yaşamımızı çok daha kolay ve sistemli bir şekilde yönlendirebiliriz.
 

 
Rüya Arama
Kelime
  
Rüyanızda gördüğünüz unutmadığınız en belirgin nesneleri veya varlıkları arayınız.
Alfabetik RüyalarE-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı