Uzaktan Eğitim Kurumları, Online Eğitim Veren Kuruluşlar

Ahmet Yesevi Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Sistemi - Ahmet Yesevi Üniversitesi uzaktan eğitim işleyiş bilgileri, kuralları, örnek dersler, ders kapsam bilgileri, zaman çizelgeleri ve duyuruların yer bilgilendirme sitesi.

Açıköğretim Lisesi - Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesindeki tanıtım sayfası, sayısal veriler.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları - İnternet teknolojileri destekli örnek dersler, ders kapsam bilgileri ve zaman çizelgelerini kapsayan uzaktan eğitim projesi.

İTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi - Uzaktan eğitimle ilgili hazırlanmış deneme sınavları, proje tasarıları, internet ortamında sınav uygulamaları.

Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi - Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde eMBA ve eMYO programları ile internete dayalı eğitim yapılmaktadır.

MEB Uzaktan Eğitim - Uzaktan Eğitim Sistemi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen, farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim materyallerinin web teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği resmi bir eğitim faaliyetidir.

MEÜ Mersin Meslek Yüksekokulu - Uzaktan eğitim hakkında kullanılan sistemler hakkında bilgiler, program, başvuru bilgileri, örnek dersler.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü - YÖK tarafından da kabul edilen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin düzenli enformatik eğitiminin yer aldığı web sitesi.

ODTÜ İnternete Dayalı Eğitim Asenkron - Verilen kurslar ve kullanılan sistemler hakkında bilgiler, örnek dersler, program, başvuru bilgileri. Net-Class platformu.

Sakarya Üniversitesi İnternet Destekli Öğretim - YGS ile öğrenci alan bilgisayar programcılığı, bilgi yönetimi, işletme dallarında önlisans programları, kayıt ve kredi bilgileri, duyurular, ders katalogları, örnek dersler. Lotus LearningSpace platformu ve üniversitedeki uygulamalar hakkında bilgiler, teknik ve idari yardım kılavuzları, psikolojik danışmanlık, eğlence ve basın köşeleri, çalışan bilgileri.

Trakya Üniversitesi Sanal Kampüs - Trakya Üniversitesi tarafından uzaktan eğitimle ilgili olarak hazırlanmış proje tasarıları, deneme sınavları ve teorik bilgiler.

Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi - Uzaktan sağlık eğitim sistemi, internet üzerinden sağlık eğitim hizmeti vermektedir. Hıfzıssıhha Mektebi tarafından hazırlanmıştır.

MEB Eğitek - Planlama, ar-ge, değerlendirme çalışmaları, görsel, işitsel, basılı ve bilgisayar tabanlı materyal üretimi, satınalımı ve okullara dağıtımı, personel eğitimi, radyo televizyon ve teletekst programları, sınav teknolojileri, açık öğretim kurumları.


Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Kütüphanesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim programları için hazırladığı online kütüphaneye ulaşabilirsiniz.
E-sehir.com © 2004 - 2018, 14 Yıllık Şehir Rehberi Portalı