Cuma Günü Faziletleri, Cuma Günü Yapılması Gerekenler

Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, denizköpüğü kadar da olsa günahları affolur.

Cuma namazından sonra, yedi defa İhlas ve Muavvizeteyn okuyanı, Allahü Teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü işlerden korur.

Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. Cuma günü veya gecesi Duhan Suresini okuyana cennette bir köşk ihsan edilir.

Cuma gecesi Kehf Suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.

Kim Al-i İmrân Suresini Cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allah Teâlâ rahmet, melekler de istiğfar ederler.

Cuma günü “La ilahe illalahü’l melikü’l hakku’l- mübin” 200 defa zikreden kişi Allah’tan ne isterse verilir.

İmam-ı Gazali’ye göre Cuma günü bin kere ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma günü “Ya veliyyü ya Allah” esmasını 1000 defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden cenabı hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Yine cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünya düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kere “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allah Teâlâ onun hastalığına şifa verir.

10 hafta süreyle cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma namazından sonra şu duayı okumak müstehabdır: Allahümme yâ Ganiyyü, yâ Hamîdü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Rahîmü, yâ Vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Anlamı: Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allah’ım. Beni helâl ettiklerinle iktifa ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme!

Abdullah Bin Ömer buyurdu ki: Haceti olan bir kimse çarşamba, perşembe ve cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duayı okursa Allah Teâlâ’nın izni ile duası kabul olur.

Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ muhammedin ve en tu’tînî hâcetî diyerek hâcetini söylemelidir.

En Güzel Cuma Mesajları, Anlamlı Cuma Günü Tebrik Mesajları

Cuma Günü Okunacak Dualar Nelerdir

E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı