Kadir Gecesi


Kadir GecesiRamazan ayının 27. gecesi "Kadir Gecesi"dir. İnsanlara dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamberimize Ramazan ayı içinde Kadir Gecesinde inmeye başlamış, Hz. Muhammed (s.a.s.)'e peygamberlik görevi bu gecede verilmiş ve İslâm güneşi bu gecede doğmuştur. İşte bu önemli olaylar Kadir Gecesine büyük bir şeref vermiş, üstün bir değer kazandırmıştır.


Kadir gecesinin bin aydan daha haylırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz de bu gecenin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur:


«Kim ki, faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.» (63)


Kadir Gecesi biz mü'minlere Allah Teâlanın büyük bir lütfu ve sonsuz rahmetinin eseridir. Bu geceyi Allah rızası için namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dûa ederek en iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz.Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:


-«Ya Rasûlellah: Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?» diye sordu.


Peygamberimiz şöyle buyurdu:


-«De ki: Ya Rab; sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni afffet.» (64)


Sevgili Peygamberimizin öğrettiği bu duayı, biz de Kadir Gecesinde tekrar edelim.


Kandil gecelerini; Allah rızası için namaz kılmak, Kur'an okumak, Peygamberimize salât ve selâm okumak, günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dilemek, dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmek ve yapacağımız yardımlarla yoksulları sevindirmek suretiyle değerlendirmeliyiz.Dipnot:(48) Bakara sûresi, 183


(49) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 489


(50) Keşfu'l-Hafa, c. II, s. 33.


(51) Hayat Ansiklopedisi, Oruç Maddesi.


(52) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 495.


(53) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 81.


(54) et-Terğib ve't-Terhib, c. I, s. 520


(55) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 521.


(56) Şafi Mezhebine göre; yanında kocası veya mahremi olmayan kadın, güvenilir iki veya daha fazla kadınla birlikte farz olan haccını yapar


(57) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 155.


(58) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 439.


(59) a.g.e., c. II, s. 444.


(60) Câmiu's-Sağir, c. V, s. 131.


(61) Câmiu's-Sağir, c. III, s. 454


(62) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 119


(63) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 119.


(64) Riyazü's-Salihin, c. II., s. 467.
Bu bilgi 1351 kez okunmuştur.
Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın PiyasasıE-sehir.com © 2004 - 2020, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı