ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Eðrelti otu


Eðrelti otu (Farnkraut/Fougére/Fern Nepkrodium filixmas/Dryopteris filis mas/Fougere male/Filicis rhizoma)

Bu sýnýfta bulunan 170 cins, 9000 tür bitki yaklaþýk olarak dünyanýn her tarafýna yayýlmýþtýr. Türlerinin çoðunluðu tropik bölgelerde yetiþmektedir. Eðreltiotlarýnýn birkaç santimetre büyüklükte olanlardan, aðaç sekline kadar çeþitleri vardýr. Bugün yaþayanlarýn çoðunluðu, çok yýllýk otsu bitkilerdir. Bunlarýn topraðýn yüzeyine yakýn, ona paralel büyüyen sürünücü veya yukarý yönelen kökçükleri vardýr. Hemen bütün eðreltiotlarýnda, yapraklar tomurcuktayken içe doðru kývrýlmýþtýr. Kartal eðreltisi, Venüs saçý, erkek eðreltiotu, geyik dili, kaya eðreltisi memleketimizde bulunan eðrelti çeþitleridir. Bu eðrelti çeþitlerinden erkek eðreltiotu týpta kullanýlýr.


Bu haber 18466 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi