ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Dalakotu (Kurtluca / Duvarsedefi / Teucrium chamaedrys / Yermesesi)


Dalakotu(Gemeiner/Gamander/Germander/Kurtluca/Duvarsedefi/Teucrium chamaedrys/Yermesesi):

Haziran-eylül aylarý arasýnda pembe veya beyazýmsý renkli çiçekler açan, 10-30 cm boyunda, çok senelik, otsu bir bitki. Kýsa mahmuz, yer meþesi ve yer palamudu gibi adlarla da tanýnýr. Orman altlarý ile kurak çayýrlarda rastlanýr. Gövdeleri yatýk, gövdeden çýkan dallar ise dik, alt kýsýmlarý yuvarlak üst kýsýmlarý ise dört köseli ve tüylüdür. Çiçekler yapraklarýn tabanýnda gruplar teþkil ederler. Pembemsi renkteki çiçekler tüp seklindedir. Dalakotunun tüylü olaný ”Teucrium polium” mayasýl otu olarak tanýnmaktadýr. Bitki, üzerini tamâmen kaplamýþ olan tüylerden dolayý beyaz-gri renktedir. Yapraklarýn kenarlarý bilhassa uca doðru diþli ve içe doðru kývrýktýr. Çiçekleri beyaz renkli olup oval durumlarda toplanmýþtýr. Anadolu’da çoðu yerde yaygýndýr. Ayni dalak otu gibi kullanýlmaktadýr.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Marmara, Karadeniz, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesi.

Kullanýldýðý yerler:
Bitkinin kullanýlan kýsmý, toprak üstü kýsýmlarý, yâni çiçekli bitkidir. Çiçek açma mevsiminde çiçekli dallar toplanýr, demet yapýlýp havadar bir yerde kurutulur. Ýþtah açýcý, uyarýcý, yaralarý iyi edici ve ateþ düþürücü olarak kullanýlýr. Bitki uçucu yað, acý maddeler, tanen, glikozit ve saponinler taþýr.


Bu haber 2138 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi