ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Çifitotu (Kokar sedef otu/Sezab/Rue)


Sedefotugillerden, çayýrlarda ve hendek kenarlarýnda yetiþen, zehirli bir bitkidir. Yapraklarý geniþ, çiçekleri küçük ve sarý renklidir. Çiçekleri dallarýn dýþýna taþmýþ demetler halindedir. Keskin bir kokusu vardýr. Kullanýrken kesinlikle tavsiye edilen doz aþýlmamalýdýr.

Kullanýldýðý yerler:
Kalp çarpýntýlarýný giderir. Mide aðrýlarýný dindirir. Zeytinyaðý ile kavrulduktan sonra çýbanýn üzerine konulursa, çýbaný olgunlaþtýrýr.


Bu haber 3667 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi