ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Civanperçemi ( Binbiryaprak otu / Kandilçiçegi )


Civanperçemi(Binbiryaprak otu/Kandilçiçegi/Schafgarbe/Milliefeuille/Herbeaux charpentiers/Yarrow):

Haziran-eylül aylarýnda, beyaz veya pembemsi renkli çiçekler açan, yol kenarlarýnda, tarlalarda ve kurak topraklarda yetiþen 20-100 cm yüksekliðinde, kokulu, çok senelik ve otsu bir bitki. Binbiryaprak otu veya kandilçiçeði olarak da anýlmaktadýr. Gövdeleri dik, dalsýz ve yumuþak tüylüdür. Yapraklarý sapsýz ve koyu yeþil renklidir. Çiçekleri, küçük tepecik (kapitulum) halinde bir araya toplanmýþ olup, yalancý bir þemsiye durumunu meydana getirirler. Bu kapitilumun dýþ tarafýnda 5-6 tane dil þeklinde beyaz renkli diþi çiçekleri, orta kýsmýnda ise tüp þeklinde, kirli-beyaz renkli erdisi çiçekleri vardýr. Meyveleri gri renkli ve tüysüzdür.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Kuzey ve Dogu Anadolu.

Kullanýldýðý yerler:
Bitkinin kullanýlan kýsmý, yapraklý ve çiçekli dallarýdýr. Dallar ve çiçekler henüz tamamen açýlmadan toplanýr ve gölgede kurutulur. Bitkinin bu kýsýmlarý uçucu yað, sabit yað ve acý glikozit maddelerini ihtiva ederler. Kuvvet verici, uyarýcý, idrar ve gaz söktürücüdür. Ýçerisindeki Sincolden dolayý antiseptik, balgam söktürücü ve midevidir. Yara iyi edici bir özelliði vardýr. Basurda sulu hulasasi fitil halinde verilir. Memleketimizde 20 kadar binbiryaprak otu türü tespit edilmiþtir. Bunlarýn ekserisi halk arasýnda yukarýdaki tür gibi kullanýlmaktadýr.


Bu haber 7618 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi