Şifalı Bitkiler ve Otlar İçin Tıklayınız
Kategoriler

» Ana Sayfa
» Þifali Bitkiler
» Bitki Sözlüðü
» Baharatlar
» Yemek Tarifleri
» Sağlık Bilgileri

Biberiye (Rosmarin/Romarin/Rosemary/Kusdili otu/Rosmarinus officinalis)


Bütün ilkbahar ve yaz boyunca soluk-mavi renkli çiçekler açan, 1-2 m yüksekliðinde, kýþýn yapraklarýný dökmeyen bir bitki. Gövdeleri dik ve çok dallýdýr. Yapraklarý mýzrak gibi, etli ve yeþil renklidir. Çiçekleri dallarýn uçlarýnda, yapraklarýn tabanlarýnda bulunur. Meyveleri esmer renkli ve fýndýksýdýr. Kuþdili olarak da bilinir.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Ýstanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahçelerde süs bitkisi olarak yetiþtirilir.

Kullandýðý yerler:
Yapraklarý ile bundan elde edilen yaðý kullanýlýr. Yapraklarý ve çiçekli dallar yaz mevsiminde toplanýr ve açýk havada kurutulur. Yapraklar ve çiçeklerinden uçucu yað, tanen, acý maddeler, organik asitler ve glikozit elde edilir. Mide ve barsak uyarýcýsý, idrar söktürücü ve safra artýrýcý etkisi vardýr. Uçucu yað, uyarýcý olarak haricen kullanýlýr. Birçok preparatlarýn terkibine girer. Ayrýca hazýmsýzlýðý gideririr. Çarpýntýlarý keser. Yarýmbaþ aðrýlarýný (migren) keser. Ýdrar ve adet söktürür.


Bu haber 14499 defa okunmuştur.

ayrıca: Bu kategorideki diğer haberler için tıklayınız...Şifali ve Faydali Bitkiler, Alternatıf Tıp, Doğal İlaçlar Rehberi