Şifalı Bitkiler ve Otlar İçin Tıklayınız
Kategoriler

» Ana Sayfa
» Þifali Bitkiler
» Bitki Sözlüðü
» Baharatlar
» Yemek Tarifleri
» Sağlık Bilgileri

Ispanak ( Spinat / Spinach / Spinacia oleracea )


Kýþ sebzesi olarak yetiþtirilen, iki evcikli, kazýk köklü, otsu bir bitkidir. Mutedil, serin rutubetli havalardan hoþlanýr. -5 dereceden sonra zarar görmeye baslar. Kurak ve sýcaklýk ise yapraklarýný sertleþtirip tohuma kalkmasýný teþvik eder. Bu sebeple ziraatý sonbahar ile ilkbahar arasýnda yapýlýr. Bir sap üzerinde salkým durumunda sarimsi renkte çiçekler açar. Çiçeklerin taç yapraklarý yoktur. Erkek ve diþi çiçekler ayrý ayrý bitkilerde bulunur. Þâyet ýspanak zamanýnda toplanmazsa tohuma kaçar ve kartlaþýr. Memleketimizde sonbaharda ekimi yapýlýr. Ýki-üç ay içerisinde ürün alýnýr. Kumlu-killi ve gübreli topraklarda iyi ürün alýnabilir. Dikenli ve dikensiz tohumlu iki çeþidi vardýr.

Dikenli ýspanak:
Tohumlarý köseli ve dikenli, yapraklarý yýrtmaçlý, uçlarý ise mýzrak gibidir. Kýþa dayanýklý (-8, -10 dereceye dayanýr), lezzetlidir.

Dikensiz ýspanak:
Tohumlarý dikensiz, yuvarlakça, yapraklarý geniþ ve yýrtmaçsýz ince naziktir. En fazla ekilen bu çeþittir.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Sebze olarak her yerde yetiþtirilir. Anavataný Kafkasya ve Afganistan’dýr.

Kullanýldýðý yerler:
Ýçinde A,B,C,D vitaminleri vardýr. Proteince de zengindir. Daha çok sebze olarak, piþirilerek veya salata hâlinde yenilir. C vitamini ve demirce zengin bir kýþ sebzesidir. Vücudun dayanýklýlýðýný artýrýr. Aðýz, boðaz ve göðüs hastalýklarýnda faydalýdýr. Hamilelerde özellikle tavsiye edilir. Kansýzlýðý giderir ve ruhi çöküntüyü azaltýr.


Bu haber 8522 defa okunmuştur.

ayrıca: Bu kategorideki diğer haberler için tıklayınız...Şifali ve Faydali Bitkiler, Alternatıf Tıp, Doğal İlaçlar Rehberi