ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Ihlamur


Ihlamur (Linde/Tilleul/Linden tree/Linder tree/Tilia/Tilia silvestris/Linden)

Haziran-aðustos aylarý arasýnda beyazýmsý-sari renkli, hoþ kokulu çiçekler açan, yüksek boylu aðaçtýr. Genellikle ormanlarda tabiî olarak bulunursa da, süs aðacý olarak park ve bahçelerde de yetiþtirilmektedir. Yapraklarý saplý, ucu sivri, kenarlarý diþli, taban kýsýmlarý kalp biçiminde, üst yüzü yeþil, alt yüzü beyazýmsý yeþil ve tüylüdür. Çiçekler, en az üçü bir arada olmak üzere sarkýk durumlar teþkil eder. Çiçek örtüsü kayýk seklinde, sarimsi-yeþil renktedir. Meyveleri küre þekilli ve tek tohumludur.Ihlamur aðacý filizden iyi büyür. Azami bir sene yasar.

Ihlamurun, kýþ ýhlamuru (T. cordata), yaz ýhlamuru (T. platyphyllos), kýrmýzý ýhlamur (T. rubra) ve gümüþî ýhlamur (T. tomentosa) gibi türleri bulunmaktadýr.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Marmara ve Karadeniz bölgesi.

Kullanýldýðý yerler:
Güzel kokulu çiçeklerinden dolayý ve bir gölge aðacý olarak yetiþtirilir. Ihlamur çiçeði yatýþtýrýcý, idrar verici, göðüs yumuþatýcý ve balgam söktürücü olarak çay halinde kullanýlýr.Ihlamur çiçeði banyosunun da yatýþtýrýcý bir özelliði vardýr. Balla karýþtýrýlýp içilirse mide ülserine faydalýdýr. Kan dolaþýmýný düzenler.


Bu haber 14041 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi