ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Hünnap


(Jujube/Jujubier/Jujube/Çiðde/Zizyphus juiba/Zizyphus vulgaris/Chinese date/Jujuba)

Nisan-mayýs aylarý arasýnda, sarý renkli çiçekler açan, hoþ kokulu, 4-5 m yüksekliðinde dikenli bir aðacýn, kýrmýzý kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüðünde bir yemiþidir. En dýþ çeperi derimsi ve ince, pulpasi (yumuþak kýsým) sari renkli ve tatlý lezzetlidir Ünnap da denilir. Bahçelerde yetiþtirildiði gibi yabânî olarak da bulunur. Asil vatani Suriye’dir. Aðacýnýn gövdeleri silindir biçiminde, esmer kabuklu, çok dallýdýr.Yapraklar karþýlýklý 2 sýra hâlinde, kýsa saplý, diken seklinde 2 küçük yaprakçýklýdýr.Çiçekler 3-6 tânesi bir arada ve oldukça küçüktür. Çanak yapraklarý 5 parçalý ve yeþil renklidir. Taç yapraklarý sari renkli, kývrýk olup 5 parçalýdýr.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Yerli deðildir. Marmara, Bati ve Güney Anadolu’da yetiþtirilir.

Kullanýldýðý yerler:
Meyveleri tamâmen olgunlaþtýktan sonra toplanýr ve güneþte kurutulur. Meyvelerinde seker, tanin ve müsilajli maddeler bulunmaktadýr.Çok eskiden beri yumuþatýcý, balgam ve idrar söktürücü ve kabýz edici olarak kullanýlmaktadýr.


Bu haber 28362 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi