ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Havlýcan


(Galgant/Alpinia/Galingale/Alpinia officinarum)

Bir çenekliler sýnýfýnýn Zencefilgiller familyasýndan güzel çiçekli, ýtýrlý, çok yýllýk, otsu bitkidir. Diðer ismi galangal veya Çin zencefilidir. Toprak üstü saplarý çok fazla dallanmýþ rizomlardan (kök saplarýndan) çýkar, ilâve saplarý da olabilir. Bir metreden fazla yüksekliði vardýr. Kýrmýzý çizgili, çiçekleri beyaz yapraklarý bulunur. Havlýcan çok cazip çiçeklerinin ve kokusunun güzelliði sebebiyle aranan bir bitkidir.

Kullanýldýðý yerler:
Kurutulmuþ rizomlari hamur islerinde kullanýlýr. Bu rizomlardan elde edilen yað sari sývýdýr. Serinletici olup, kâfur benzeri kokuya sâhiptir. Kurutulmuþ rizomlari ve türevleri acýmtýrak aromalýdýr. Havlýcan kökü, meþrubatlarda, dondurma, þekerlemeler, tarým ürünleri, çikolata çeþitlerinde kullanýlabilir. Rizomlari ayrýca zencefil gibi baharat olarak da kullanýlýr. Týbbî faydasýnýn çok olduðu bilinmektedir. Kaynatýlan suyu bir miktar içilirse mîde aðrýlarýna, romatizma ve kulunca iyi gelir. Bel gevþekliði, çocuklarýn yataðý kirletmesini önler. Balgam söktürür, tükürük ifrâzâtýný arttýrýr. Aðýz kokusunu giderir. Mafsal aðrýlarýna ve mîde ekþimesine iyi gelir.


Bu haber 21586 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi