ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Funda ( Süpürgeotu )


Funda(Süpürgeotu/Erika/Bruyére/Heath/Erica/Galluna vulgaris/Buruyere)

Fundagiller familyasýndan, alçak boylu, yaprak dökmeyen 500 kadar çalý türünün ortak adi. Türlerinin bâzýlarý süs bitkisi olarak kullanýldýðý halde, bâzýlarý da orman altý zararlý florasýndandýr. Gök funda (Erica cinerea) adli türü, evcil hayvanlar için altlýk olarak kullanýlýr. 1-3 m boyunda, beyaz renkli güzel kokulu çiçekleri vardýr. Erica scoporia isimli özel bir tür olan funda, yeþilimsi çiçeklidir. 2-3 m boylu olup, süpürge yapýmýnda kullanýlýr.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Trakya, Marmara ile Anadolu’nun hemen bütün sâhil bölgelerinde yetiþir.

Kullanýldýðý yerler:
Bâzý türlerinin dallarý ipek böcekçiliðinde aský olarak kullanýlýr. Cezayir’de yetiþen bir türünün köklerinden dünyâca meþhur “Bruyere” pipolarý yapýlýr. Dallarý çalý süpürgesi yapýmýnda, ayrýca yakacak olarak kullanýlýr. Ýhtivâ ettiði “ericolin” isimli bir glikozit maddesi, idrar yollarý taþlarýna karþý idrar söktürücü olarak, sulu hülâsâ halinde kullanýlýr. Funda ayrýca, ishal ve böbrek taþlarý tedavisinde kullanýlýr. Zeytinyaðý ile hazýrlanan merhemi çýban ve egzamada faydalýdýr. Zayýflamak için de kullanýldýðý bilinmektedir.


Bu haber 14668 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi