Camiler, Kutsal Mekanlar, Türkiye Önemli Camiler

KABE-İ ŞERİF


Müslümanların kıblesidir. Mekke şehrinde Harem-i Şerif Camii'nin ortasında bulunur. Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hz. İbrahim tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. İslamiyetten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kabe'de birçok put bulunmaktaydı. Mekke'nin fethinden sonra Kabe putlardan temizlenmiş ve onarılmıştır.

Kabe'nin duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 cm yükseklikte ve 30 cm kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunmaktadır. Bu duvarlar yere kadar inen ve yer hizasında kaideye bakır halkalarla bağlanan siyah bir örtü ile örtülüdür. Tek parça olup her yıl yenilenen örtünün yalnız kapı ve damdaki oluğun hizasına gelen kısmı kesiktir. Örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerine Kelime-i Şehadet işlenmiş, dama yakın kısmında çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş; kemer biçiminde olan bu şeride de Kur'an ayetleri işlenmiştir. Kabe'nin kuzey-batı duvarında yerden 2 m. kadar yükseklikte, yer yer yaldızlı, gümüş kaplı bir kapı bulunmaktadır.

Kapıya özel olarak yapılmış tekerlekli bir merdivenle çıkılmakta ve kapı öyle açılmaktadır. Kabe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve üç ağaç sütun bulunmaktadır. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Kapıya yakın bir yerde Hacer-i esved yerleştirilmiş ve gümüş bir çemberle çevrilmiştir.

Hacer-i esved'in tam karşısında Zemzem kuyusunun bulunduğu bina vardır. Kabe'nin çevresindeki tavaf yeri mermer döşelidir.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kabe, beşinci onarımını I. Ahmed döneminde görmüş, IV. Murad döneminde çıkan sel baskını sonucunda üç cephesi yıkılmış ve yine aynı padişah tarafından onarılmıştır.

 

HIRKA-İ SAADET DAİRESİ


Hırka-i Saadet, Hz. Muhammed'e ait olan, keçi tüyünden yapılmış geniş kollu hırka, Hırka-i Saadet Dairesi ise Topkapı Sarayı'nda, bu hırkanın muhafaza edildiği yere verilen isimdir.

I. Selim, Mısır'ı fethettikten sonra, diğer kutsal eşyalarla birlikte hırkayı da İstanbul'a getirmiştir. Önceleri haremde muhafaza edilen hırka, Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet Dairesi'nin yapılmasıyla, diğer kutsal eşyalarla birlikte burada muhafaza edilmeye başlanmıştır.

Hırka-i Saadetin içinde saklandığı gümüş sandukanın ve altın çekmecenin anahtarları yalnız padişahın kendisinde bulunurdu. I. Selim'den, Halife Abdülmecid'e kadar devam eden ve bir gelenek haline gelen Hırka-i Saadet ziyareti, her Ramazan ayının 15'inde padişah, sadrazam, şeyhülislam ve diğer devlet erkanı tarafından yapılırdı.

Padişah kilitleri açar, hırkayı çıkarıp önce kendisi, daha sonra erkan yüzlerini ve gözlerini sürerler, bu sırada imamlar ve müezzinler sürekli olarak Kur'an okurlardı. Ziyaret tamamlandıktan sonra yine padişahın bizzat kendisi, hırkayı yerine koyarak çekmece ve sandukayı kilitleyerek ayrılırlardı.
 

 

 EYÜP SULTAN CAMİİ BURSA EMİR SULTAN CAMİİ
İstanbul'da Haliç'in kuzey ucunda Eyüp semtinde bulunmaktadır. İslamiyeti ilk kabul edenlerden ve Arapların İstanbul'u kuşatması sırasında şehit olan Hz. Eyyubu El-Ensari'nin gömüldüğü yerdedir.

Fatih Sultan Mehmet'in emriyle buraya bir türbe, yanına da bir cami yapıldı. 1458 yılında yapılan ilk cami yıkılmış, bugünkü caminin ilk örneği olan yapı Sultan Üçüncü Selim zamanında 1798-1800 yıllarında Uzun Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştı. 1822 yılında deniz tarafına rastlayan minareye yıldırım düşünce, minarelerin üst şerefelerine kadar olan kısmı yeniden yaptırıldı. Cami, planı bakımından sekiz payeli camiler grubuna girer.
Bursa'nın en önemli mimari yapılarından olan Emir Sultan Camii, Yıldırım ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Emir Sultan mezarlığının yanında servi ve çınar ağaçlarının arasında bulunan Emir Sultan Camii'nin avlu verevaklarında görülen ahşap kaş kemerler, Bursa kemerinin en güzel örneklerindendir.

İlk yapıldığında tek kubbeli olarak inşa edilen camiye 1507'de avlu ve üç kubbeli revak eklenmiştir. İznik ve Bursa'da yapılmış dörtköşe pencerelerin etrafı mukarnaslarla işlenmiş ve üstüne Rumi motiflerle süslü alınlıklar yerleştirilmiş olan Emir Sultan Camii'nin mihrabı da, 17. yüzyılda İznik çinileriyle yaptırılmıştır.
 BEYAZIT CAMİİ  NURUOSMANİYE CAMİİ
İstanbul Beyazıt meydanında bulunan cami, Osmanlı padişahlarından 2. Sultan Beyazıt tarafından yaptırılmıştır, 1501 yılında temeli atılan cami, 1506 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.

Caminin mimarının kim olduğu konusunda değişik rivayet ve görüşler vardır. Bazı tarihçiler caminin mimarının Hayrettin Ağa olduğunu belirtmiş, bazı tarihçiler de Yakup Şah bin Sultan Şah olduğu ileri sürmüşlerdir. Kare bir plana sahip olan cami, Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Merkez kubbenin yanı sıra caminin tavanında 24 küçük kubbe daha bulunmaktadır.
İstanbul camileri arasında farklı bir mimari yapıya sahip olan Nuruosmaniye Camii'nin inşasına, Osmanlı padişahlarından Sultan 1. Mahmud'un emriyle 1748 yılında başlandı. Cami Sultan Mahmud'un ölümünden sonra tahta geçen 3. Osman zamanında 1755'te tamamlandı

Kesin olmamakla beraber bazı rivayetlere göre caminin proje hazırlığı ve inşasında Mimar Osman Ağa, Mimar Mustafa Ağa ve kalfası Simon Efendi görev almıştır. Nurosmaniye Camii mimari bakımdan Osmanlı ile Batı'nın bir sentezidir.
 AYASOFYA CAMİİ  KOCATEPE CAMİİ
Bizans tarihçileri ilk Ayasofya'nın İmparator I. Konstantinos (324-337) zamanında yapıldığını ileri sürmüşlerdir. Bu yapı, bir ayaklanma sonunda yanmıştır.

İmparator II. Theodosius, Ayasofya'yı ikinci kez yaptırmış ve 415'te ibadete açmıştır. Bu yapı 532'de Nika ihtilali sırasında yanmıştır. İmparator Iustinianus (527-565) ilk iki Ayasofya'dan sonra çağın ünlü mimarlarından İsidoros ve Anthemios'a günümüze ulaşan Ayasofya'yı yaptırmıştır.

Ayasofya İstanbul'un fethi ile birlikte çeşitli onarımlar görmüş ve camiye dönüştürülmüş, Cumhuriyet'ten sonra ise müze olarak hizmet vermiştir. Ayasofya 916 yıl kilise, 481 yıl cami olmuş, 1935'ten bu yana müze olarak tarihi işlevini sürdürmektedir.
16. Yüzyıl estetiği ile 20.Yüzyıl teknolojisinin bütünleşmesinden oluşan Kocatepe, emsal camilerle ortak özellik taşır. Dört minaresiyle Selimiye'yi merkezi kubbe ve yarım kubbeleriyle Sultan Ahmed'i andırır.

Anıtın pojesi için 1957'de açılan yarışmaya katılan 41 projeden Vedat Dalokay'ın çağdaş çizgiler taşıyan çalışması birinci seçildi.

Ancak daha sonra bu projenin çeşitli eleştirilere uğraması yüzünden açılan yeni yarışmayı Hüsrev Taylan'ın klasik Osmanlı Mimarlığı’ndan esinlenen projesi kazandı. (1967); aynı yıl haziran ayında caminin yapımına başlandı. 3500 m2 lik bir alanı kaplayan ve konferans salonu, kitaplığı, çarşısı ve büyük bir otoparkı bulunan camii, 1986 mayısında ibadete açıldı..
 EDİRNE SELİMİYE CAMİİ  SULTANAHMET CAMİİ
Osmanlı padişahlarından Sultan II. Selim' in emri üzerine Mimar Sinan tarafından Kıbrıs' ın fethiyle elde edilen ganimetlerle eski sarayın baltacılar koğuşunun bulunduğu yerde yapılmıştır.

1568-1574 yıllarında tamamlanan Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin en büyük eseridir. Üçer şerefeli dört minaresi vardır. Her minarenin yüksekliği 79.89 metredir. Kubbesi 31.28 metre çapında olan Selimiye Camii' nin Harim tarafındaki minarelerin şerefelerine ayrı ayrı yollardan çıkılabilmektedir.
İstanbul'daki Sultanahmet Camii, diğer adıyla "Mavi Cami", Osmanlı Türk mimarisinin İslam dünyasına kazandırdığı en büyük eserlerdendir. Osmanlı Padişahı 1. Ahmet'in emriyle Sedefkar Ahmet Ağa tarafından inşa edilmiştir.

1609 yılında yapımına başlanan cami, 7 yılda tamamlanarak 1616 yılında ibadete açıldı. Rivayetlere göre cami yapımında 21 bin 43 çani kullanıldı. Caminin 6 minaresi ve 30 kubbesi bulunuyor. Cami ile birlikte inşa edilen Kasr-ı hümayun, yangında kül olmuş. Camiyi inşa ettiren 1. Ahmet'in türbesi de cami içinde yer almaktadır.

Türkiyedeki Tüm Onemli Camiler ListesiFaydalı Bilgiler
» Ramazan ve ORUÇ Rehberi Bilgileri Ana Sayfa
» Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor
» İftara Ne Kadar Kaldı
» Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
» İftar Duası
» İftar ve Sahur Vakitleri
» Orucu bozan durumlar
» Orucu bozmayan durumlar
» Orucu kimler tutar?
» Oruç ne zaman tutulur?
» Orucun Faydaları
» Teravih Namazı
» Nihat Hatipoğlu İftar Duası Dinle
» Kandillerde Yapılması Gereken İbadetler
» Kadir Gecesi Kutlama Mesajları
» Fitre Zekat Yardımı / Bağışı
» Temel Dini Bilgiler
» Ramazan Yemekleri Tarifleri
» Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
» Kadir Gecesi Ne Zaman?
» Kıble Yönü Bulma, Haritadan Evinizin Kıble Yönünü Bulabilirsiniz
» Diyanet Oruç Rehberi, Sıkça Sorulan Sorulara Cevaplar
» Unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?
» Diş fırçalamak orucu bozar mı?
» Kusmakla oruç bozulur mu?
» Merhem, Krem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?
» Zekat Hesaplama
» Bayram Namazı Saatleri
» Kuranı Kerim Meali İndir


Dolar Lira Döviz Kuru, Canlı Dolar TL Euro Sterlin FiyatlarıE-sehir.com © 2004 - 2019, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı