İl Bilgileri
Kastamonu İlinin Tarihçesi, Tarihi ve Kültürel Bilgileri

TARİHÇE

Kastamonu ve çevresinde ele geçen buluntular, ilk yerleşimin Paleolitik Döneme dayandığını göstermektedir. Yöreye daha sonra Hititler, Persler, Makedonlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar hakim olmuşlardır.


E-sehir.com © 2004 - 2018, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı